Songtekst van Vanessa Williams: An English Teacher

An English Teacher


From Bye Bye Birdie soundtrack

His going in the army is the best thing he could do Now you're free to start to do, what you want to do
Albert, Albert, Albert!
I remember how you told me I should trust you for a year It would just be
for a year But it's 8 years, Albert 8 long years Albert
It was only a sideline that's what you said You just needed some money
that's what you said You were going to college and get ahead Instead of
being a music business bum You were going to NYU and becomeAn English
teacher!
(spoken lines - not part of the song)
An English teacher, an English teacher If only you'd been an English
teacher We'd have a little apartment in Queens you'd get a summer vacation,
and we would know what life means A man who's got his Masters is really
someone How proud I'd be if you had become one It could have been such a
wonderful life, I could have been Mrs Peterson, Mrs Albert Peterson Mrs
Phi-Beta-Cappa Peterson, the English teacher's wifeCaptcha
Liedje Vanessa Williams An English Teacher is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied An English Teachermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams An English Teacher downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje An English Teacher in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.