Songtekst van Vanessa Williams: The Little Drummer Boy

The Little Drummer Boy


rum pum pum pum
rum pum pum pum
rum pum pum pum

Come they told me
Pa rum pum pum pum (ba bum)
A new born King to see (ba bum)
Pa rum pum pum pum (ba bum)

Our finest gifts we bring
Pa rum pum pum pum (ba bum)
rum pum pum pum
rum pum pum pum (ba bum)

Little (little) baby
Pa rum pum pum pum (ba bum)
I am a poor boy too
Pa rum pum pum pum (ba bum)
I have no gift to bring
Pa rum pum pum pum (ba bum)
(Ooohh)
That's fit to give our King
Pa rum pum pum pum
rum pum pum pum
rum pum pum pum

rum pum pum pum
rum pum pum pum
rum pum pum pum

Then he smiled
Smiled at me!

Mary nodded
Pa rum pum pum pum (ba bum)
The ox and lamb kept time
Pa rum pum pum pum
I played my drum for Him
Pa rum pum pum pum
I played my best for Him
Pa rum pum pum pum
rum pum pum pum
rum pum pum pum (ba bum)

Me and my drum
rum bum bum bum
rum bum bum bum
rum bum bum bum
Me and my drum (oh)
rum bum bum bum
rum bum bum bum
rum bum bum bum
Me and my (me and my, me and my)
DrumCaptcha
Liedje Vanessa Williams The Little Drummer Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Little Drummer Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams The Little Drummer Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Little Drummer Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.