And if I Ever


And if I ever fall in love again
I'll try to let my heart be free
Cause I know how it feels to be alone
Still trapped in old memories
And if I ever fall in love again
I'll search to find a love that's true
I need a lover who will share my life
And help make my love renewed
I'm not lost I've been here before
But everything has changed
No need to cry just dry my eyes
And let my heart show me the way
CHORUS:
Send me someone to love and I'll be on my way
'Cause I need someone to love
Forever and always
And if I ever love again
I know you'll be my lover and friend
And if I ever hold you in my arms
No nothing could tear us apart
And if I ever wanna hear you say
Darlin' I love you to me everyday
The only way to know our love is right
It must pass the test of time
CHORUS
I'm not lost I've been here before
But everything has changed
No need to cry just dry my eyes
And let my heart show me the way
CHORUS
And if I ever fall in loveCaptcha
Liedje Vanessa Williams And if I Ever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied And if I Evermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams And if I Ever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje And if I Ever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.