Songtekst van Vanessa Williams: And My Heart Goes

And My Heart Goes


You make my heart go
Inside out you send me baby
Round and round your world
Upside down you make me crazy
For your love; it's out of control
Like an evening star
Shining brightly through me
When you look into my eyes
I know we have something
I'm following my heart
Trusting where love will lead
Surrendering my guard
I found security; oh in you
Darling you're the one for me
Tell me that you know
CHORUS:
You make my heart go
Inside out you send me baby
Round and round your world
Upside down you make me crazy
For your love; it's out of control
Like a fairy tale
You kissed life into me
You cast away my fears
Finally I'm free
Anyone can see I'm crazy for you
You're everything I need
You're all I want to do
It's true loving you is magical
Tell me that you know
CHORUS
And my heart goes
Inside and out
And my heart feels
I'm losin control
Cause my heart knows
The only one for me, baby can't you see
And my heart goes
You turn me round and round
Cause my heart knows
Baby don't you know
CHORUS
(Ad-lib)(Oh baby; so in love)
(You make my heart go; you know it's for your love)Captcha
Liedje Vanessa Williams And My Heart Goes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied And My Heart Goesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams And My Heart Goes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje And My Heart Goes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.