You Gotta Go


I never know why
Why we can't see eye to eye
And like a fool I believed
We would find a way to survive
I wish we could be more than just a memory
Cuz we loved, we laughed, we cried
And there's no good in goodbye
You tell me you need some time
Some time to be on my own
Right now when I need you so
Don't know how long it will take
Do you expect me to wait
But baby I gotta go
Then you gotta go
If you must go, you ought to know
I will get along, I will live without you
And if you should leave I hope you see
I won't be around baby if you should leave
You're gonna need me
You might think that leaving is easy
I had no right to lead you on
I should have told you the moment the feeling was gone
What I'm trying to say is that I need some space
I need to be sure
No, you'll never find another love like me
All around this world
Still you tell me
You tell me you need some time
Some time to be on my own
Right now when I need you so
Don't know how long it will take
Do you expect me to wait
But baby I gotta go
Then you gotta go
You said you'll always be mine
I need to be on my own
I gotta be on my own
Not gonna beg you to stay
But you'll be back boy I know
Baby I gotta go
Then you gotta go
Then you gotta go

Written by Dr Jam/Brian McKnight/Mark StevensCaptcha
Liedje Vanessa Williams You Gotta Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Gotta Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams You Gotta Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Gotta Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.