If She Only Knew


If she only knew
What I knew but couldn't say
If she could just see
The part of me that I hid away
If I could just hold her in my arms again
And just say I love you
But she's gone away, maybe she'd stay
If she only knew
If she could just feel
What I feel here in my heart
She'd know it was real
Pure and true right from the start
But I'm just a man who didn't understand
What she was going through
But she's gone away, maybe she'd stay
If she only knew
And how, how did I let her get away
Oh yeah, yeah, yeah
'Cause love, love is so easy to feel
But the hardest thing to say
If she could just see (see)
What I see when I close my eyes (close my eyes)
All that I dream (dream)
Surely she would realize
But like a fool I waited much too long
To let her know the truth
She's gone away, maybe she'd stay
If she only knew
Tell me, tell me
How, how did I let her get away (tell me)
'Cause I guess that love
Love is so easy to feel
But the hardest thing to say
Say, say, say, say
If she only knew
What I knew but could not say
If she could just see
The part of me that I hid away
If I could just hold her in my arms again
And just say I love you, I love you
She's gone away, maybe she'd stay
If she only knew, if she only knew
Maybe she'd stay but she ran away
Why she had to go away
'Cause of what I didn't say
Don't know what to do
Oh God how I wish that she knewCaptcha
Piosenkę 98 Degrees If She Only Knew przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If She Only Knew, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If She Only Knew. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Degrees If She Only Knew w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.