Imagine


(Lennon)

Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today

Imagine there's no countries,
It isn't hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as oneCaptcha
Widget
Piosenkę Alex Parks Imagine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Imagine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Imagine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alex Parks Imagine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.