Maybe That's What It Takes


Looking back
How did I get here?
Chasing circles
Never thought so near
Shaded by the red
Now I want you
I walk this way in my dreams slowly
Far away
Your distant light's on me
I'm shaded by the red

Maybe that's what it takes
For me to be with you
Maybe it's our love saved
Maybe that's why it breaks
And we do the things we do
Maybe that's what it takes

I'll open up
I'll let you back inside
Don't take your time
Cos I will wish I'd lied
I'll shame you with the red

Maybe that's what it takes
For me to be with you
Maybe it's our love saved
Maybe that's why it breaks
And we do the things we do
Maybe that's what it

How will I know to come
How will I know if you're the one
The one
The only one

Maybe that's what it takes
For me to be with you
Maybe we have to wait

Maybe that's what it takes
For me to be with you
Maybe it's our love saved
Maybe that's why it breaks
And we do the things we do
Maybe that's what it takes

Maybe that's what it takesCaptcha
Piosenkę Alex Parks Maybe That's What It Takes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Maybe That's What It Takes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Maybe That's What It Takes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alex Parks Maybe That's What It Takes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.