ApologiaAlone in the darkness,
I hide from the light
The dark is my fortress
So cold the night
I've kept the tradition
my fathers held-high
The past is my prison
'till the day I die

So indicated, and yet - so obscure
Is everything fated ?
How can I be sure ?
Fear's been my kingdom
and hate's been my course
I followed a blind-path;
Blood-stained, with no remorse

I see shadows! Are they
faces of the past ?
I hear voices ! Are they
calling from the past ?

Alone with conscience,
I ask myself; Why?
But answers are hard to find
I can't break-away from my pride
I only did, what I was taught to be right,
as my father would have done
Let "History" be my judge,
when I'm long-dead, and gone

I see shadows! Are they
faces of the past ?
I hear voices ! Are they
calling from the past ?

Father! It's turned so cold
I see shadows! Are they
faces of the past ?
I hear voices ! Are they
calling from the past ?Captcha
Widget
Piosenkę Artch Apologia przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Apologia, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Apologia. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch Apologia w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.