Metal LifeTasting the "black-life" deep in the night
Remembering the sun with no delight
Forcing your brain, killing your soul
23-hours with rock 'n roll

[CHORUS]

Nowhere to hide or get away
Loving the life, it makes you stay
You must be ready for the fight
We'll bring you Metal-life tonight

So let me be ME, I'll fill up your dreams
Age is no limit, time isn't real
I'm spending my money, spending my time
The metal will rage, so let's do the crime

[CHORUS]

When we are gone haunting with the hordes
The spirit of hunger will bring you the force
We must keep on living even in death
Now you are warriors you can't have no rest

[CHORUS]Captcha
Widget
Piosenkę Artch Metal Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Metal Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Metal Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch Metal Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.