Confrontation


Can you hear me, God on-high ?
Hear my prayer, I need you tonight
Things have turned so - out of hand
There's so much that I don't understand

Don't judge me too harshly
Please, have mercy on me
in the name of love! The name of love!

Don't want more than is my share
Have patience on your wayward-son
I'm just a man
A long-lost sinner, that's why I'm here
For all the things I've said and done;
Forgive me if you can

Hear me! Be near me!
In my hour of need

Confrontation! In the name of love!
Hear my confession - oh, Lord

God, can you hear me ?
Won't ya' give me a sign
I need you near me, need you tonight

Can you see me are you here ?
Hear my prayer

In the name of love!
In the name of love!Captcha
Piosenkę Artch Confrontation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Confrontation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Confrontation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch Confrontation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.