Titanic


Skies were clear that April-night
The mighty ship on her "virgin-voyage"
Shining like a "silver-sun"
Queen of the seas, sailing-on

Hold the course, the captain
gave his command
"Full-speed ahead", this is

The great "Titanic" - yeah
Flags raised-high
if only they had known
The great "Titanic" - yeah,
'Cross the Atlantic,
cruising on and on - yeah

She sailed with speed
in glory and with grace
Titanic
Queen of the seas
(Titanic-down, down)

A "fort of steel" - unsinkable
Built to survive, she sailed to glory
At the iceberg, like a knife
cut her open to end her story

"Abandon-ship", I hear the captain cry
"We're going down, let's man the life-boats"
"Save the woman and children first"
"Send out the message"SOS
(Titanic-down, down)Captcha
Piosenkę Artch Titanic przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Titanic, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Titanic. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch Titanic w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.