To Whom It May ConcernLet my statement be clear
Dear Mr Editor, don't hang-up,
lend me your ear
I'm just a common working-man,
doin' the best that I can
But to whom it may concern;
I've just about had enough

My neighbor looks set in his fancy "Corvette",
with the "stereo"-loud screams
While I ride the subway from Monday to Friday,
mingling with the crowd
They say that crime does not pay
But-"hell", I'm changing my way
To whom it may concern;
I'm tired of trying to make an honest-living

"To whom it may concern"
I only say; "Let justice be done"

Dear Mr Editor, this may sound familiar,
but I've paid my dues,
to the society, with pride and in piety
But, what's the use ?
Tell me, what have I earned ?
I get nothing in return

To whom it may concern;
I'm tired of trying'I've had enoughCaptcha
Widget
Piosenkę Artch To Whom It May Concern przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke To Whom It May Concern, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki To Whom It May Concern. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch To Whom It May Concern w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.