La Ley De Plomo


Maquinas del diablo
Como cuernos de chivo
Cobran precios pesados
Escupiendo besos de plomo
La ley de plomo - portate bien
La ley de plomo - bala te calva
Carrale cabron sacate de aqui
Tranzeando el brujo te deja bien mocho

[English translate: The Purity of Lead]

The devil's machines
Like goat's horns
Earn big money
Spitting kisses of lead
The purity of lead - carry on well
The purity of lead - bullet
Run bastard get out of here
Crossing El Brujo leaves you good and crippledCaptcha
Piosenkę Brujeria La Ley De Plomo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke La Ley De Plomo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki La Ley De Plomo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria La Ley De Plomo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.