Padre Nuestro


Padre nuestro, que arrastras por el suelo
Satanas sera to nombre
Vengan adorar nuestro malvado rey

Animador de voluntad negativo
En el tiempo de cristo, asi como en el dia del brujo
Danos hoy poder satanico, pa chingarnos este dia
Y perdona los necios sin fe negra

Asi como nosotros te rezamos de rodillas
No dejen de creer en satanas
Y ayudanos repartir todo maldito

[English translate: Our Father]

Our father, who crawls under the soil
Satan will be your name
Come adore our evil king
Champion of negative will
As it was in Christ's day, so it is in
the day of El Brujo
Give us today to to be able to be
satanic, in order to seize this day
And pardon those fools without black faith
Just as we praise you
Don't turn from believing in Satan
And help us deliver all cursedCaptcha
Piosenkę Brujeria Padre Nuestro przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Padre Nuestro, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Padre Nuestro. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Padre Nuestro w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.