Love You Out Loud


If I had only known that you were leaving here so soon
I would not have been so flippant when I offered you the moon
I'd have pulled my chair up closer to the railing of your bed
And chosen much more carefully the words I said

chorus:
I would ask you for your stories
And I would tell you mine
I would give you much more credit
I would take more of your time
There's so much I left unspoken
If you were here right now
I would love you out loud

If I had said the words "I love you" every time they crossed my mind
Then you would have heard me tell you at least a thousand times
I know you knew it anyway, I guess you understood
But I would like to go back if I only could

repeat chorus

I would touch you much more often
I would laugh at all your jokes
I would worry through your worries
I would dream through all your hopes
I would pray with you to heaven
Are you watching from there now?
Do you know what I would give for the chance somehow?

repeat chorusCaptcha
Piosenkę Carolyn Arends Love You Out Loud przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love You Out Loud, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love You Out Loud. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends Love You Out Loud w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.