While I Was Waiting


(Roxie Dean/Gordon Bradberry)

I fumbled with a napkin, I had a glass of wine
I was a little early, I had a little time
I sat up at the bar talking to a stranger
It seemed a safe thing to do
While I was waiting, while I was waiting for you

He said that I was pretty, then he turned back to his beer
And something about this stranger was subtle and sincere
He said he grew up in Memphis, but he didn't like the blues
And our one dance turned into two
While I was waiting, while I waiting for you

When you walked in the door
When you walked up to him
When you took my hand and said that you were cutting in
This stranger from Memphis was very polite
He said you sure do have a lovely wife
Wife, he thought I was your wife

Well that's what got me thinking, it's like someone slammed the door
You just wanna girlfriend, I want so much more
You ask me what's the hurry? You say let's take our time
Well I say our time it just flew
While I was waiting, while I was waiting
For you to pop the question, for you to make your move
I turned into someone new
While I was waiting, while I was waiting for youCaptcha
Piosenkę Chely Wright While I Was Waiting przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke While I Was Waiting, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki While I Was Waiting. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright While I Was Waiting w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.