It Was


I guess we guess are way through life
How many times do we really know for sure?
I was just hoping for the best
Then I woke up in these lovin' arms of yours
What I felt was unmistakable
When I fell for you

Chorus:

It was realIt was magic
It was calmIt was savage
It was cool as a breeze
It was warm to the touch
It was never enough
It was always too much
It did all the things love does
That's how I knew
It was

Who thought that I could laugh so loud
Then turn around and cry so many tears
I used to have so many doubts
But one by one you made them disappear
What I found was unbelievable
But I believe it's true

Repeat Chorus

You asked what I felt when you walked through the door
Was it fear?
Was it clear?
It was all that and more

Repeat chorus
That's how I knew
It wasCaptcha
Piosenkę Chely Wright It Was przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It Was, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It Was. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright It Was w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.