Single White Female


I know that every morning you go thumbing
Through the personal want ads
You grab the latest copy, a cup of coffee
And settle in for a good laugh
I've been trying to catch your eye but I'm so shy
I'm hoping and praying that
Today's edition is gonna catch your attention
'Cause there's a
Single white female
Looking for that special lover To put it in a nutshell
A one women man who doesn't want no other
Oh, you never can tell
She just might be your dream come true
A single white female
Is looking for a man like you
Yeah, I'm a little nervous I'm not sure if I shoulda put it in writing
It might have been a little reckless, a little desperate
But I think I did the right thing I couldn't go on living keep it hidden
So I'm telling you everything
It's my confession I hope you get the message
There's a
Single white female
Looking for that special lover To put it in a nutshell
A one women man who doesn't want no other
Oh, you never can tell
She just might be your dream come true
A single white female
Is looking for a man like you
It's my confession I hope you get the message
Single white female
Looking for that special lover To put it in a nutshell
A one women man who doesn't want no other
Oh, you never can tell
She just might be your dream come true
A single white female
Is looking for a man like you
Looking for a man like you
Looking for a man like youCaptcha
Piosenkę Chely Wright Single White Female przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Single White Female, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Single White Female. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright Single White Female w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.