I Am


Take what you can when you can
Cuz the life you have will pass you by
I never should have left all my trust in some one
Who would leave me hangin by a thread, watch me as I hang
I am faith, I am hate
I am no one but me
I am rage, I am shame
I am someone to blame
Home is on top of the world
But my broken fingers couldn?t reach
A superhero came through a cloud
Preching how all my darkest visions never had a shadow of a doubt
I am faith, I am pain
I am no one but me
I am shame, I am rage
I am some one to blame
Coming faces might be different
But they all look the same
Heaven save us from the shameless choices we have to change
Faces that never cry will always stay the same

(chorus x2)Captcha
Piosenkę Diffuser I Am przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Am, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Am. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diffuser I Am w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.