I Wonder


And I wonder if you ever think about me anymore
And I wonder if you ever think about me when you're bored
And I wonder if you ever think about me when you're hangin' in New York

And I wonder if you still think Bono writes his songs for you
And I wonder if the reasons why you left me were untrue
And I wonder if you give him better blowjobs than the ones I got from you

Because
Girl you mean
So much to me
I wish that we
Could start it over, start it over
I don't need your sympathy or apologies
Still I'm staring in my coffee cup at six am
And I cannot give Up

And I wonder if you're happy or just glad to see me scarred
Did my drunken self-confessions sober up your bleeding heart
I am bending over backwards to get close to you but still I feel so far

Girl you mean
So much to me
I wish that we
Could start it over, start it over
I don't need your sympathy or apologies
Still I'm staring in my coffee cup at six am
And I cannot give Up

Girl you mean
So much to me
I wish that we could start it over
I don't need your sympathy
Or apologies
No more

Girl you mean
So much to me
I wish that we
Could start it over, start it over
I don't need your sympathy
I just want you here with me (with me--oh)
Yeah I'm starin in my coffee cup its 6am and I cannot give upCaptcha
Piosenkę Diffuser I Wonder przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Wonder, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Wonder. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diffuser I Wonder w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.