Wide Eyes (Photograph So Well)


10 years wasted
Passing time at quarterback
Seeing this lined up
For their new young photographs
10 years passing
I got fooled around someone to save
Leaping forward
I guess this is what they all became
Went from their lives of your satisfy
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so well
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so well
Feeling awkward now I got the chance to be the man
your face changed so
Would I recognize you pretend your stare
Went from their lives of your satisfy
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photographs so well
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so well
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so well
Went from their lives of your satisfy
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so well
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so well
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so well
Years wasted as well
Fools now on a wide eyes
Photograph so wellCaptcha
Piosenkę Diffuser Wide Eyes (Photograph So Well) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wide Eyes (Photograph So Well), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wide Eyes (Photograph So Well). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diffuser Wide Eyes (Photograph So Well) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.