A Bushel And A Peck


I love you a bushel and a peck
A bushel and a peck and a hug around the neck
A hug around the neck and a barrel and a heap
A barrel and a heap and I'm talkin' in my sleep

About you, about you
'Cause I love you a bushel and a peck
You bet your purdy neck I do
A doodle oodle ooh doo
A doodle oodle oodle ooh doo

I love you a bushel and a peck
A bushel and a peck though you make my heart a wreck
Make my heart a wreck and you make my life a mess
Make my life a mess, yes a mess of happiness

About you, about you
'Cause I love you a bushel and a peck
You bet your purdy neck I do
A doodle oodle ooh doo
A doodle oodle oodle ooh doo

I love you a bushel and a peck
A bushel and a peck and it beats me all to heck
It beats me all to heck, how I'll ever tend the farm
Ever tend the farm when I wanna keep my arm

About you, about you
'Cause I love you a bushel and a peck
You bet your purdy neck I do
A doodle oodle ooh doo
A doodle oodle oodle ooh doo

A doodle oodle oodle ooh doo
A doodle oodle ooh doo dooCaptcha
Piosenkę Doris Day A Bushel And A Peck przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Bushel And A Peck, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Bushel And A Peck. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day A Bushel And A Peck w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.