Winter Wonderland


Over the ground lies a mantle of white,
A heaven of diamonds shine down through the night,
Two hearts are thrillin', in spite of the chill in
The weather
Love knows no seasons, love knows no climb,
Romance can blossom, any old time,
Here in the open, We're walkin'
Together
Sleighbells ring, are you listenin'
In the lane, snow is glistenin'
A beautiful site, We're happy tonight,
Walkin' in a winter wonderland
Gone away is the blue bird
Here to stay is a new bird
He sings his love song, As we go along
Walkin' in a winter wonderland
In the meadow we can build a snowman
And pretend that he is Parson Brown
He'll say, "Are You Married?", We'll say "No Man!"
"But you can do the job when your in town!"
Later on, We'll conspire,
As we dream, by the fire,
To face unafraid, the plans we made,
Walkin' in a winter wonderlan-hand
Walkin' in a winter, wonderlandCaptcha
Piosenkę Doris Day Winter Wonderland przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Winter Wonderland, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Winter Wonderland. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day Winter Wonderland w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.