A Secret Love


Once I had a secret love
That lived within the heart of me
All too soon my secret love
Became impatient to be free

So I told a friendly star
The way that dreamers often do
Just how wonderful you are
And why I'm so in love with you

Now I shout it from the highest hills
Even told the golden daffodils
Mine heart stands open door and
Mine secret love no secret any more

(Repeat)Captcha
Widget
Piosenkę Doris Day A Secret Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Secret Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Secret Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day A Secret Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.