Deadwood Stage


Oh the Deadwood Stage is a-rollin' on over the plains
With the curtains flappin' and the driver slappin' the reins
A beautiful sky, a wonderful day
Whip crack-away, whip crack-away, whip crack-away
Oh the Deadwood Stage is a-headin' on over the hills
Where the Injun arrows are thicker than porcupine quills
Dangerous land, no time to delay
So whip crack-away, whip crack-away, whip crack-away
We're headin' straight for town, loaded down
With a fancy cargo, care of Wells and Fargo, Illinois - Boy!
Oh the Deadwood Stage is a-comin' on over the crest
Like a homin' pigeon that's a-hankerin' after it's nest
Twenty-three miles we've covered today
So whip crack-away, whip crack-away, whip crack-away
The wheels go turnin' round, homeward bound
Can't you hear 'em hummin'
Happy times are comin' for to stay - hey!
We'll be home tonight by the light of the silvery moon
And my heart's a-thumpin' like a mandolin a-plunkin' a tune
When I get home, I'm fixin' to stay
So whip crack-away, whip crack-away, whip crack-away
Whip crack-away, whip crack-away, whip crack-away
Introducin' Henry Miller, just as busy as a fizzy sarsparilla
Ain't a showman and he's smarter, operates the Golden Garter
Where the cream of Deadwood City come to dine
And I'm glad to say he's a very good friend of mine
Hi Joe, say where d'you get them fancy clothes
I know, off some fella's laundry line
Hi Beau, aren't you the Prairie Rose
Smellin' like a watermelon vine
Here's the man the Sheriff watches
On his gun there's more than twenty-seven notches
On the draw there's no-one faster and you're flirtin' witCaptcha
Piosenkę Doris Day Deadwood Stage przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deadwood Stage, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deadwood Stage. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day Deadwood Stage w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.