Hernando's Hideaway


I know a dark secluded place
A place where no one knows your face
A glass of wine, a fast embrace
Its called Hernandos Hideaway Ole!
All you see are silhouettes
And all you hear are castanets
And no one cares how late it gets
Not at Hernandos Hideaway Ole!
INSTRUMENTAL
At the golden finger bowl or anyplace you go
INSTRUMENTAL
Youll meet your uncle Max and everyone you know
INSTRUMENTAL
But if you are sitting close and making love to me
You may take my heart, you may take my soul, but not my key
Just knock three times and whisper low
That you and I were sent by Joe
Then strike a match and you will know
Youre in Hernandos Hideaway Ole!Captcha
Piosenkę Doris Day Hernando's Hideaway przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hernando's Hideaway, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hernando's Hideaway. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day Hernando's Hideaway w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.