I Had The Craziest Dream


In a dream the strangest and the oddest things appear
And what insane and silly things we do
Here is what I see before me, vividly and clear
As I recall it, you were in it, too

I had the craziest dream last night, yes, I did
I never dreamed it could be
Yet there you were in love with me

I found your lips close to mine, so I kissed you
And you didn't mind it at all
When I'm awake, such a break never happens
How long can a girl go on dreaming?

If there's a chance that you care
Then please say you do, baby
Say it and make my craziest dream come true

I found your lips close to mine, so I kissed you
And you didn't mind it at all
When I'm awake, such a break never happens
How long can a girl go on dreaming?

If there's a chance that you care
Then please say you do, baby
Say it and make my craziest dream come trueCaptcha
Piosenkę Doris Day I Had The Craziest Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Had The Craziest Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Had The Craziest Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day I Had The Craziest Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.