Lar - Lar


After the long magic duel with Gryall, the ruler of the territory of Xar,
I found in his blood the Sign of Lar

I knew, that Lar left in it a message, that only I can read
Joyce overflown my Universe But

I see torns of mist, bloody mist,
Jagged tongues of monsters,
And among them Lar totter,
Now I can hear his voice:

Lar: „Powerful friend of mine,
Son of my Ruler,
Horrible things had happened
When you were at the Monolith of Demons,
Strange, powerful Forces never seen,
Called up the curse darker than
Damnation itself!
Everything was decaying into dust,
Everyone was turning into Monsters,
Life became Death
The Death for us too,
For us Immortals
Only you can bring us back!
Only you have the Power!
Zodacare, Zodacare, Grandiose Magus!
Only you know how!"

and the Lar's Sign dissolved,
Message from Strangeness silencedCaptcha
Widget
Piosenkę Equirhodont Lar - Lar przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lar - Lar, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lar - Lar. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Equirhodont Lar - Lar w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.