Smoke The H


Sensi
Dives me
Into
Love and wisdom

No escape from this brutal reality

I want to get so high
Away from this sick world
Away from this chaos

Smoke shroud(s) my body
It's arousing my senses
Extending my consciousness
My perception of humans' perversion(s)

No more control
We need to smoke
Free the weed

Fume de la ganja, fume de la ganja !

KI-KE-PUI-KUK SMOKE ! KI-KE-PUI-KUK SMOKE !Captcha
Piosenkę Fate Smoke The H przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Smoke The H, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Smoke The H. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fate Smoke The H w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.