State Of Violence


I don't support
This state of violence
I need to scream
Loud my convictions

I refuse it
Noise is my violence
I fight for peace
Words are my weapons

No solution
Kids play with with guns
No control
They shoot when they want (to)
Early warrior
Allowed to kill ?

Life or death
Fucking game with no rules
USA
(In) God you trust (but) children die

[solo mr 8]Captcha
Piosenkę Fate State Of Violence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke State Of Violence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki State Of Violence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fate State Of Violence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.