All Has Gone


All has gone
Can't you see
Lights slipped on
Out of me
Never could see the spring time
Only believe in winter

Hair too long
Hard to see
Crow sit on
The blood tree
Skies black and blue
Ill treated
Even the moon
Feels cheatedCaptcha
Piosenkę Graham Coxon All Has Gone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Has Gone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Has Gone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon All Has Gone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.