Are You Ready


Are you trying to retrieve
All of what you once believed
Are you ready to let go
Are you ready to be free
Are you ready to be low
Are you shopping for high heels
In a dress that shows your knees
Have you painted up your lips
Are you getting what you need
Are you happy on your own
Are you really happy in his shaking arms
Happiness is only fleeting
Love is no more than a lie
If hearts are only good for cheating
Life is nothing
Are you pacing through the streets
Til you just can't feel your feet
When the people look at you
Can they see right the way through
Are you thinking that they know
Were you ever happy in his shaking arms?Captcha
Piosenkę Graham Coxon Are You Ready przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You Ready, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You Ready. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon Are You Ready w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.