Burn It Down


This car broke down and it won't go anymore
This motorbike ain't got no wheels anymore
This roller coaster ain't no fun anymore
This skateboard is burnt and just won't roll anymore
The spaceships came and blew away the town hall
The towns ripped up with people dead on the floor
The church fell down and there's no God anymore
And all the rockstars dont look so sad anymore

I'll take my money and burn it down
This ain't so funny, I've had it now
I know you're gonna kill me man
Just tell me when it's gonna be

This tree is dead and it won't grow anymore
The park's on fire, the sun don't shine anymore
The zoo exploded at a quarter to four
And bits of monkeys fall like steaks on the door

The spaceships came and blew away the town hall
The town's crammed up with people dead on the floor
The church fell down and there's no God anymore
And all the rockstars dont look so sad anymore

I'll take my money and burn it down
This ain't so funny, I've had it now
I know you're gonna kill me man
Just tell me when it's gonna be

I'll take my money and burn it down
This ain't so funny, I've had it now
I know you're gonna kill me man
Just tell me when it's gonna be

Fuck you Starbucks, die!Captcha
Piosenkę Graham Coxon Burn It Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burn It Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burn It Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon Burn It Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.