Flights To The Sea


Flights to the sea
Forgetting you, forgetting me
I wanna love you in the sand
I won't let go of your hand
Lovely rain

Flights to the sea
I loving you, you loving me
Though I might lose you to the sand
I won't let go of your hand
Lovely rain
Lovely rain
Lovely rain
Lovely rain
Lovely rain

Lovely rainCaptcha
Piosenkę Graham Coxon Flights To The Sea przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Flights To The Sea, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Flights To The Sea. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon Flights To The Sea w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.