Boston And St John's


Girl, don't tell me that it's morning
Can we keep the curtains drawn
I haven't given you fair warning
But our ship, she sails at dawn

CHORUS:
It's true I must be going but I swear I won't be long
There isn't that much ocean between Boston and St John's
I'm a rover and I'm bound to sail away
I'm a rover can you love me anyway?

And if some suitor comes approaching
Will you let him through your door
And what if I return half broken
Will you still want me anymore?

CHORUS

BRIDGE:
Close your eyes and dream
Tell me what you see
Tell me what you want
Just tell me that you'll wait for me

Repeat 1

CHORUSCaptcha
Piosenkę Great Big Sea Boston And St John's przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Boston And St John's, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Boston And St John's. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great Big Sea Boston And St John's w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.