Boiling Blood


*spoken*
Que tienes tu, eh?

Gods were watching in the distance
The killing of their sons
They heard their desperate screams
Crying, they knew the time had come
Hundreds of years ago
False men came in their boats
They tried to kill our knowledge and creed
They won, but they spread our seed
Blood still courses through our hearts
Blood still courses through our minds
Our memories were written in blood
We still believe our glory will return
Boiling blood in our veins
Burn our painful past
Boiling blood
We should turn them to dust
We are the boling blood coursing though our race
There's nothing to regret we feel the ancient grace
They killed our world, but they couldn't kill our force
Gods protect us this time, come save us, we are your sonsCaptcha
Widget
Piosenkę Hocico Boiling Blood przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Boiling Blood, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Boiling Blood. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Boiling Blood w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.