Forgotten Tears


When I look for answers
Cruel fantasies
Of someone's dreams
That's what we are
We feel so far in here
Far from their highest plans
Far in our land
'Cause we were born
In a cold wom
I wish I could visit home
To forget this cold
They call us forgotten tears
'Cause no eyes cried for us griefs
When I look for answers
I just find this
I realize we're forgotten tears
I hope their god never finds usCaptcha
Widget
Piosenkę Hocico Forgotten Tears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Forgotten Tears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Forgotten Tears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Forgotten Tears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.