Untold Blasphemies


Come here my little son come I'll heal your sins
Come on tell me more come about the house of filth
That you try to hide
How does it feel to touch your sister's lust?
She's just flesh like you family of hogs
Playing old games
Confess tell me why? You lie
Confess flesh is all you are, filth
Every touch it feels like a god's bite
Beat my body hardly don't ask me why
Crucify your lust, lick the hanging cross
Never walk out from me or you'll be lost
Fluids, brutality among the scum
Your mother's a bitch as well
Her place is not home
Confess how your bodies dance
The dance of silent flesh
Confess how every night she's pleased
Hogs of sin playing old gamesCaptcha
Piosenkę Hocico Untold Blasphemies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Untold Blasphemies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Untold Blasphemies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Untold Blasphemies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.