Face to Face


FACE TO FACE
Accelerated dream
that deafens me
when it crashes in my ear
it's an incessant calling
screaming out the way I
should be living

Live thoughts are exploding
in my brain, I see inside a great hollow
if I could ever end that life
I would do it, it's not a lie

Hypocrisy is the beast that is hunting you
when you're gonna realize
it drives you finally to feel
aversion of the skin

Distorting my mind
they hate me for my skin
though they want me to stop
I'll keep on being

I can't change my instincts,
I create my faith
I defy your intentions face to face
my existence offends your trivial hate
I defy your intentions face to face

Face to face, I have no fearCaptcha
Piosenkę Hocico Face to Face przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Face to Face, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Face to Face. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Face to Face w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.