Red Sky


Only once you have tasted the earth
Only once you have touched the sky
You shall embrace life without reason,
without pain
Reach for the altered states of freedom
Find a place inside your sorrow
and build a castle
Freedom is not a word
but a state of mind
The wings that you are looking for
are already there
Open your eyes
and caress this precious vision
this fire burning off
the skyCaptcha
Widget
Piosenkę Jailbird Red Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jailbird Red Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.