Honeycomb


I'm Never Gonna Tell
Jimmie Rodgers Roulette R-4129
(Hoffman-Manning-Markwell) Planetary Music ASCAP

(Momma didn't know, Momma didn't know
Nobody will ever know)
Because I'm never gonna tell, I'm never gonna tell
I'm never gonna tell on you (doo-wah)
If you don't tell on me little girl
I'm never gonna tell on you oh-oh
Never gonna tell on you
I'm never gonna tell, I'm never gonna tell
I'm never gonna tell on you
If you don't tell on me little girl
I'm never gonna tell on you oh-oh
Never gonna tell on you
(Never gonna tell on you)
Somebody sneaked out late last night
The stars were shining and the moon was bright
Somebody kissed me tenderly
But I ain't saying who the guy might be
(Momma didn't know, Momma didn't know
And nobody will ever know)
Because I'm never gonna tell, I'm never gonna tell
I'm never gonna tell on you (doo-wah)
There's so much bliss in stolen kisses
Till you're old enough to say I do
Never gonna tell on you
(Never gonna tell on you)
(Never gonna tell on you)
Somebody better treat me nice
Listen to a bit of good advice
Meet me tonight my buttercup
You might be sorry if you don't show up
(Momma didn't know, Momma didn't know
And nobody will ever know)
Because I'm never gonna tell, I'm never gonna tell
I'm never gonna tell on you (doo-wah)
If you don't tell on me little girl
I'm never gonna tell on you oh-oh
Never gonna tell on you
I'm never gonna tell, I'm never gonna tell
I'm never gonna tell on you
There's so much bliss in stolen kisses
Till you're old enough to say I do
Never gonna tell on yoooooouuuuuuuuu
(Never gonna tell on you)
(Never gonna tell on you)
FADE:
(Never gonna tell on you)
(Never gonna tell on you)
(Never gonna tell on you)

Transcribed by Little John
These lyrics were transcribed from the specific recording referenced
above, and are for personal use and research interest onlyCaptcha
Widget
Piosenkę Jimmie Rodgers Honeycomb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Honeycomb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Honeycomb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Honeycomb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.