Waltzing Matilda


Once a jolly swagman sat beside the billabong,
Under the shade of a coulibah tree,
And he sang as he sat and waited by the billabong,
You'll come a waltzing matilda with me

Waltzing matilda, waltzing matilda
You'll come a waltzing matilda with me,
And he sang as he sat and waited by the billabong,
You'll come a waltzing matilda with me

Down came a jumbuck to drink beside the billabong
Up jumped the swagman and seized him with glee
And he sang as he tucked jumbuck in his tuckerbag,
'You'll come a waltzing matilda with me

(Chorus)

Down came the stockman, riding on his thoroughbred,
Down came the troopers, one, two, three
Where's the jolly jumbuck you've got in your tuckerbag?
You'll come a waltzing matilda with me'

(Chorus)

Up jumped the swagman and plunged into the billabong,
You'll never catch me alive, cried he!
And his ghost may be heard as you ride beside the billabong,
You'll come a waltzing matilda with me

(Chorus)Captcha
Piosenkę Jimmie Rodgers Waltzing Matilda przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Waltzing Matilda, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Waltzing Matilda. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Waltzing Matilda w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.