Kisses Sweeter Than Wine


Make Me A Miracle
by Jimmie Rodgers Roulette R-4070
(Hoffman-Manning-Markwell) Planetary Music ASCAP

Make me a miracle
Make me a miracle
Make me a miracle my love
I'm only a drop
Make me a fountain
I'm only a hill
Make me a mountain
You can make a slave or a king of me
Make me ninety feet tall
You can make fabulous things of me
Or nothing at all
I'm only a flame
Make me a fire
I'm only a voice
Make me a choir
You can make a tower of strength of me
Just by touching my hand
You can make whatever you want of me
I'm at your command
(make me a miracle, make me a miracle)
I'm only a cup
Make me a chalice
I'm only a hut
Make me a palace
I can be as wild as a bumble bee
Fly with eagles above
I don't care whatever you make of me
Just make me your love
Just make me your love
Make me a miracle
Make me a miracle
Make me a miracle, my love
(mmmmmmmmmmm)

Transcribed by Little John
These lyrics were transcribed from the specific recording referenced
above, and are for personal use and research interest onlyCaptcha
Piosenkę Jimmie Rodgers Kisses Sweeter Than Wine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Kisses Sweeter Than Wine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Kisses Sweeter Than Wine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Kisses Sweeter Than Wine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.