Day By Day


Day by day,
Im falling more in love with you,
And day by day,
My love seems to grow
There isnt any end to my devotion;
Its deeper, dear, by far than any ocean
I find that day by day,
youre making all my dreams come true;
So come what may,
I want you to know
Im yours alone
And Im in love to stay,
As we go through the years
Day by dayCaptcha
Piosenkę Jo Stafford Day By Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Day By Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Day By Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford Day By Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.