Walking In The Rain


[1]
All we everwanted was life alone
All we ever did was always known
We searched throughout the world
It was always the same
The only way out was walking in the rain
[2]
I never knew, what we were due
At the first light of the day, we were always betrayed
I know the writings on the wall
I hear it screaming out our call
[3]
It's just another heartbreak
It's just one more tragedy
You always were my hero
You're now immostalized
[4]
Even though the play is over
And the curtains are drawn
And though the crowd, left you alone
The memories live on
We all seem to know, you're not really gone
[5]
Walking in the rain
Forever Walking in the rain
Timeless Walking in the rain
Forever Walking in the rain
[6]
For know it's true, I'm without you
Since that tragic day, we were both betrayed
[7]
Evem though the rain is over
And the time moves on
You're in the hearts of all
Forevermore, so long
I count the minutes of, our yesterdays alone
I know it's true, I'm withouth you
At the first light of day, we were always betrayed
[repeat 5]
All we ever wanted, was life alone
Walking in the rainCaptcha
Piosenkę Kenziner Walking In The Rain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Walking In The Rain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Walking In The Rain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kenziner Walking In The Rain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.