Fake Sound Of Progress


Somebody told me that I always have to bow
if that was true I would have fallen apart by now
The more u think, the less u act their ways
so can u hear this, the fake sound of progress

Never reason with a fool, but is that unkind,
looks like I lost my mind once again
I know it all sounds so contrived, but its got to me
u know I've got to be more than this

don't frown, don't scorn, cus I walk a different street to u
u look so worn, i bet that life is has got you blown
but it will never get to me
somebody told me that I always have to bow
if that was true I would have fallen apart by now
the more u think, the less u act their ways
so can u hear this, the fake sound of progress

and I feel the way u hold, hold me back from this
chances that I've missed, now their gone
apathy is all I sense, the feelings too intense
sitting on a fence and cant decide

don't frown, don't scorn, cus I walk a different street to u
u look so worn, i bet that life is has got you blown
but it will never get to me
somebody told me that I always have to bow
if that was true I would have fallen apart by now
the more u think, the less u act their ways
so can u hear this, the fake sound of progress

All these words that I accounted for, never fear another day
always charged but I need more, make me take away
tell me now, can u hear the sound
of all these people falling down
growing back into the ground, make me smile again

Tell me now can u hear the sound, of the record spinning
round and round, for on and on it sounds like the same old
song that I keep singing, it sounds like

dadadadadadadadada (yeah yeah it sounds like that yeah) dadadadadadadadada
(all these words that I accounted for, I'll never fear another day)

somebody told me that I always have to bow
if that was true I would have fallen apart by now
the more u think, the less you act their ways
so can you hear this, the fake sound of progress

yeah yeah yeah yeah

make me smile again
(the fake sound of progress)Captcha
Piosenkę Lostprophets Fake Sound Of Progress przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fake Sound Of Progress, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fake Sound Of Progress. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lostprophets Fake Sound Of Progress w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.