Cheap


A skirt here is cheaper
than anywhere on the planet
cheaper than in Liberia
where you gotta pay to get the blood out
Cheap -
together in real time
my television and my subconcious mind

this is the third world -
make it cheap and ugly
make it dirty, make it rust
then hit 'em when they're ready
send me spinning into acts
that look like sex
smell like sex
feel like sex
more real than sex
more real than love

its what you say by what you buy into
its what you say by what you buy into
its what you say by what you buy into
that obsesses me
that turns me on
that makes me cheap
that fills me up

Cheap -
vibrations in my jaw
the attention span of a pop song
freakshow full of freakshow cunning
the worst crimes
involve love or money
the worst crimes
involve love or money
love or money
that's why I'm cheap -
killed in my sleep

its what you say by what you buy into
its what you say by what you buy into
its what you say by what you buy into
that interests me
that turns me on
that makes me cheap
that fills me up

Spectral influence of girls over tides
its in the way that you use your eyes
its in the way that your eyes talk to me
its what you say by what you buy into, baby %0D
its what you say by what you buy
that obsesses mCaptcha
Widget
Piosenkę Machines Of Loving Grace Cheap przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cheap, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cheap. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machines Of Loving Grace Cheap w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.