Lilith Eve


I'm talking darkest night,
A shoddy simulation of paradise,
In leopard tights
I've this sinking fascination with the neon light,
And inside, inside, it's war all the time

With the budding blonde hookers and their decadent art;
Desire's a violent jackhammer of the heart
When the world descends into a helter skelter,
And the girls crawl in for shelter

Lilith/Eve,
I'm looking for something
Come together over me
And I don't know what I want,
A wife or a lover?
I'm looking for something in between

I'm talking blood on grass,
An overwrought suburbanite heart attack,
And paint it all black
Because the end is accelerating back to the beginning,
And everybody's falling in line

With the balding blind hustlers in their heroin hovels,
Giving dollar sucks inside continentals
With the radio blaring out helter skelter,
And the creatures crawl in for shelter

Lilith/Eve,
I'm looking for something
Come together over me
And I don't know what I want,
A wife or a lover?
I'm looking for something in between (In between)

(In between)Captcha
Piosenkę Machines Of Loving Grace Lilith Eve przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lilith Eve, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lilith Eve. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machines Of Loving Grace Lilith Eve w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.