Serpico


Sick of the song
Sick of the soul
Sick of the band
And the lack of control
Sick of the sound
Sick of the friends
Something's gone wrong
I thought I heard the old man say
As the insides spilled out
Into the cold mountain air
And I never thought I would feel
Never thought I would feel this way
He'd been dying or dead for years
And this was just his way of saying
Let them hear it in the nightCaptcha
Widget
Piosenkę Machines Of Loving Grace Serpico przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Serpico, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Serpico. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machines Of Loving Grace Serpico w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.